Meriter

Tävlingslydnads instruktör

Allmänlydnadsinstruktör, SBK

B-figurant

Mera mentalkunskap -M3

Uppfödarutbildning,SBK

Specialkurs valp

Kunskaper jag har fått....

Köpa valp

Tävlingslydnad och brukslydnad

Inlärningar

Utställning

Drag -grönt kort

Anatomi

Utfodring

Genetik & Avel

trimmning

Djursjukvård