Tiio's MH
 

 

1

2

3

4

5

1a. Kontakt

hälsning

Avvisar kontakt.
Morrning och /eller bitförsök
Undviker kontakt. Skyggar och drar sig undan Accepterar kontakt. Helt oengagerad, men drar sig inte undan Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla
1b. Kontakt

Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll Följer med hela sträckan, neutral Följer med villigt. Engagerar sig Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller
1c. Kontakt

Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren Accepterar. Är neutral Accepterar. Svarar med kontaktbeteende Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren
2a. Lek 1

Leklust

Leker ej Leker ej men visar intresse Leker-startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
2b. Lek 1

Gripande

Griper ej Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt med hela munnen Griper direkt,hugger föremålet
2c. Lek 1

Dragkamp

Biter ej Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot Biter-drar emot, släpper, tar om Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper Griper direkt med hela munnen, rycker,drar emot tills testl. släpper
3a. Jakt

Förföljande

 Startar ej Startar men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer (1 & 2)Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända
3b. Jakt

Gripande

Nonchalerar bytet/springer ej fram (1)Griper ej, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning (2)Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek
4. Aktivitet Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar Är uppmärksam, ngt orolig. Vandrar runt efter hand Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter
5a. Avst.lek

Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad Kontroll, avbrott förekommer Intresserad, följer figuranten utan avbrott Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök
5b. Avst.lek

Hot/agg

Inga skall eller morrningar Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första del Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första och andra del
5c. Avst.lek

Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet Går fram till den dolda men talande figuranten Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning Går fram direkt till figuranten utan hjälp
5d. Avst.lek

Leklust

Visar inget intresse Leker ej men visar intresse Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej
5e. Avst.lek

Samarbete

Visar inget intresse Blir aktiv men avbryter Är aktiv med figuranten när denne är aktiv Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek
6a. Överraskning

rädsla

Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
6b. Överraskning

Hot/agg

Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera horbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett
6c. Överraskning

Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen-lockar på hunden Går fram till overallen när föraren står bredvid Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet Går fram till overallen utan hjälp
6d. Överraskning

Kvarst.rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager
6e. Överraskning

Kvarst.intresse

Inget intresse för overallen Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid någon av passagerna Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand Biter i/lek mot overallen vid två eller fler passager
7a. Ljudkänsl.

rädsla

Stannar. Kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
7b. Ljudkänsl.

Nyfikenhet

Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden Går fram till skramlet när föraren sitter bredvid Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet Går fram till skramlet utan hjälp
7c. Ljudkänsl.

Kvarst.rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge, eller liten tempoväxl.eller tittar bort vid någon av passagerna Båge eller tempoväxl. vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen Båge eller tempoväxl. vid minst 2 passager utan minskad intensitet mellan tillfällena Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager
7d. Ljudkänsl.

Kvarst.intresse

Inget intresse för ljudkällan Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand Biteri/leker med skramlet vid två eller fler passager
8a. Spöken

Hot/agg

Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och flera attacker
8b. Spöken

Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig Tittar till mot spökena då och då Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet
8c. Spöken

Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen
8d. Spöken

Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figs. förklädnad Går fram när föraren talar med fig./lockar på hunden Går fram till spöket när föraren står bredvid Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet Går fram till spöket utan hjälp
8e. Spöken

Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök Accepterar kontakt-helt oengagerad men drar sig inte undan Besvarar kontakt när figurant bjuder Tar kontakt själv. Balanserad Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla
9a. Lek 2

Leklust

Leker ej Leker ej men visar intresse Leker-startarlångsamt men blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
9b. Lek 2

Gripande

Griper ej Griper ej direkt, nosar först på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet
10. Skott Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott